Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Thành phố Bến Tre 25/02/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 1,2 xã Phú Nhuận
Thành phố Bến Tre 25/02/2021 13:00:00 17:00:00 -Ấp Bình Thành xã Bình Phú
Ba Tri 25/02/2021 07:00:00 17:00:00 -Ấp 6 xã An Thủy huyện Ba Tri.
Châu Thành 25/02/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp 1–2 xã Quới Sơn, ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, ấp 7 xã An Khánh, ấp Phước Thiện–Phước Thành xã Phước Thạnh
Châu Thành 25/02/2021 08:00:00 11:00:00 Ấp 1–2 xã Quới Sơn, ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, ấp 7 xã An Khánh, ấp Phước Thiện–Phước Thành xã Phước Thạnh
Châu Thành 25/02/2021 13:30:00 17:00:00 Ấp 1–2 xã Quới Sơn, ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh, ấp 7 xã An Khánh, ấp Phước Thiện–Phước Thành xã Phước Thạnh
Giồng Trôm 25/02/2021 08:00:00 17:00:00 -Ấp 2 xã Hưng Phong
Mỏ Cày Bắc 25/02/2021 07:00:00 17:00:00 - Ấp Tân Thiện xã Tân Thành Bình

Lịch Cúp Điện Điện Lực Thành phố Bến Tre


Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Bến Tre được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thành phố Bến Tre của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Ba Tri


Lịch cúp điện Điện Lực Ba Tri được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Ba Tri của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Mỏ Cày Nam


Lịch cúp điện Điện Lực Mỏ Cày Nam được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Mỏ Cày Nam của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bình Đại


Lịch cúp điện Điện Lực Bình Đại được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bình Đại của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thạnh Phú


Lịch cúp điện Điện Lực Thạnh Phú được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thạnh Phú của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện Lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Châu Thành của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Giồng Trôm


Lịch cúp điện Điện Lực Giồng Trôm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Giồng Trôm của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chợ Lách


Lịch cúp điện Điện lực Chợ Lách được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chợ Lách của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Mỏ Cày Bắc


Lịch cúp điện Điện Lực Mỏ Cày Bắc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Mỏ Cày Bắc của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc