Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực thành phố Bến Tre 27/09/2020 07:00:00 17:00:00 -Ấp Bình Thành, Bình Công, Phú Lợi xã Bình Phú
Điện lực Ba Tri 27/09/2020 05:00:00 18:00:00 Thị trấn Ba Tri, xã Vĩnh Hòa Tân Thủy, Bảo Thuận, An Thủy huyện Ba Tri
Điện lực Mỏ Cày Nam 27/09/2020 07:00:00 13:00:00 Ấp Thị xã Hương Mỹ
Điện lực Thạnh Phú 27/09/2020 07:30:00 17:00:00 Ấp An Hoà - An Định xã An Nhơn
Điện lực Giồng Trôm 27/09/2020 06:00:00 18:00:00 Ấp Tân Phước - Tân Bình xã Tân Thanh
Điện lực Chợ Lách 27/09/2020 07:00:00 18:00:00 - Ấp Sơn Lân xã Sơn Định
Điện lực Chợ Lách 27/09/2020 07:30:00 17:00:00 -Ấp Long Hiệp - Hòa Thạnh Xã Hòa Nghĩa
Điện lực Mỏ Cày Bắc 27/09/2020 07:00:00 17:00:00 - Ấp Gia Khánh – Cái Tắc – Thanh Điền xã Hưng Khánh Trung A - Ấp Sơn Lân xã Sơn Định, Hòa Khánh – Phú Hội xã Vĩnh Thành, Hòa Lộc –Vĩnh Chính xã Vĩnh Hòa, Phú Long – Phú Hưng – Phú Hòa – Tân Trung – Trung Hiệp – Thanh Trung xã Hưng Khánh Trung B

Lịch Cúp Điện Điện lực thành phố Bến Tre


Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bến Tre được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Bến Tre của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Ba Tri


Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Ba Tri của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mỏ Cày Nam


Lịch cúp điện Điện lực Mỏ Cày Nam được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mỏ Cày Nam của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Bình Đại


Lịch cúp điện Điện lực Bình Đại được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bình Đại của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thạnh Phú


Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Phú được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thạnh Phú của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Giồng Trôm


Lịch cúp điện Điện lực Giồng Trôm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Giồng Trôm của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chợ Lách


Lịch cúp điện Điện lực Chợ Lách được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chợ Lách của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Mỏ Cày Bắc


Lịch cúp điện Điện lực Mỏ Cày Bắc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Mỏ Cày Bắc của Điện lực Bến Tre được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN