Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Tiên Du 26/09/2020 07:00:00 17:30:00 cắt AB lộ 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh chang lưới điện theo tiêu chuẩn 5S Từ cột 2.4 đến 2.12 và nhánh rẽ ĐZ 0,4 kV sau TBA Chi Đống
Điện lực Lương Tài 26/09/2020 08:30:00 11:50:00 Cắt DCL xuống MBA Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định TBA N. M nước sạch

Lịch Cúp Điện Điện lực Thuận Thành


Lịch cúp điện Điện lực Thuận Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thuận Thành của Điện lực BẮC NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lương Tài


Lịch cúp điện Điện lực Lương Tài được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lương Tài của Điện lực BẮC NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thị xã Từ Sơn


Lịch cúp điện Thị xã Từ Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thị xã Từ Sơn của Điện lực BẮC NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Gia Bình


Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình của Điện lực BẮC NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Phong


Lịch cúp điện Điện lực Yên Phong được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Phong của Điện lực BẮC NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Quế Võ


Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ của Điện lực BẮC NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tiên Du


Lịch cúp điện Điện lực Tiên Du được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tiên Du của Điện lực BẮC NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Thành phố Bắc Ninh


Lịch cúp điện Thành phố Bắc Ninh được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Thành phố Bắc Ninh của Điện lực BẮC NINH được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN