Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 27/09/2020 05:30:00 15:00:00 Đường Số 6, Ninh Bình (lề bên phải hướng từ ngã ba Ninh Bình - đường Số 6 đến ngã ba Ninh Bình - Trương Hán Siêu), Nguyễn Thị Nho, Nguyễn Hồng Khanh, Trần Thanh Viết (từ ngã tư Trần Thanh Viết - đường Số 6 đến ngã tư Trần Thanh Viết - Trương Hán Siêu), Lê Hồng Phong (từ ngã ba Lê Hồng Phong - đường Số 6 đến ngã ba Lê Hồng Phong - Trương Hán Siêu), Nguyễn Công Thượng, Phan Thị Khá, khu vực lộ Bờ Tây, Kinh Tế Mới, Cây Mét, Cầu Kè, Giồng Tra, Kinh 30 Tháng 4, kinh Bộ Đội, kinh Số 4, kinh Xương Cá - Phường 2 Ấp 12, 16, 17, Cây Gừa, Giồng Tra - Vĩnh Hậu A; Ấp Cái Tràm xã Vĩnh Hậu
Điện lực Thành Phố Bạc Liêu 27/09/2020 05:30:00 08:30:00 Đường Trần Phú (lề bên phải hướng từ ngã tư Trần Phú - Hòa Bình đến ngã tư Trần Phú - Bà Triệu), Bà Triệu (từ ngã tư Trần Phú - Bà Triệu đến ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Huệ), Võ Thị Sáu (từ ngã tư Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến cầu Võ Thị Sáu), Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Thị Năm - Phường 3; Cầu Kè, kinh Xáng - Phường 2
Điện lực Giá Rai 27/09/2020 06:30:00 16:00:00 Ấp 2 - xã Long Điền Đông A - huyện Đông Hải; Khóm 1, 2 - Phường 1; Khóm 3 - phường Láng Tròn
Điện lực Hòa Bình 27/09/2020 06:00:00 16:30:00 Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lập, Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Thịnh

Lịch Cúp Điện Điện lực Thành Phố Bạc Liêu


Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Bạc Liêu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Bạc Liêu của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Giá Rai


Lịch cúp điện Điện lực Giá Rai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Giá Rai của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vĩnh Lợi


Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Lợi được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Lợi của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phước Long


Lịch cúp điện Điện lực Phước Long được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phước Long của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hồng Dân


Lịch cúp điện Điện lực Hồng Dân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Dân của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đông Hải


Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hòa Bình


Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN