Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Giá Rai 18/01/2021 06:00:00 16:00:00 Xã Tân Thạnh
Điện lực Đông Hải 18/01/2021 07:00:00 08:00:00 ấp Bửu Đông, Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền, Cái Cùng xã Long Điền Đông.
Điện lực Đông Hải 18/01/2021 07:00:00 09:00:00 Xã Long Điền Tây, Điền Hải, Ấp Hòa 1, Hòa 2, Đại Điền - xã Long Điền
Điện lực Hòa Bình 18/01/2021 07:00:00 10:30:00 Ấp 13 - xã Vĩnh Hậu; Ấp Cây Gừa xã Vĩnh Hậu A
Điện lực Hòa Bình 18/01/2021 07:30:00 09:00:00 Ấp Vĩnh Mẫu, Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Hậu
Điện lực Hòa Bình 18/01/2021 08:15:00 10:00:00 Ấp Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Hậu
Điện lực Hòa Bình 18/01/2021 09:30:00 11:30:00 Ấp Vĩnh Tân - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Thịnh
Điện lực Hòa Bình 18/01/2021 10:00:00 12:00:00 Ấp Vĩnh Mẫu, Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Hậu
Điện lực Hòa Bình 18/01/2021 12:30:00 14:30:00 Ấp Do Thới - xã Vĩnh Mỹ A
Điện lực Hòa Bình 18/01/2021 13:00:00 14:30:00 Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Lập, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Thịnh
Điện lực Hòa Bình 18/01/2021 13:30:00 15:10:00 Ấp Vĩnh Hiệp - xã Vĩnh Mỹ A
Điện lực Hòa Bình 18/01/2021 14:00:00 15:30:00 Ấp Vĩnh Lập - xã Vĩnh Thịnh

Lịch Cúp Điện Điện lực Thành Phố Bạc Liêu


Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Bạc Liêu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thành Phố Bạc Liêu của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Giá Rai


Lịch cúp điện Điện lực Giá Rai được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Giá Rai của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Vĩnh Lợi


Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Lợi được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Lợi của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phước Long


Lịch cúp điện Điện lực Phước Long được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phước Long của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hồng Dân


Lịch cúp điện Điện lực Hồng Dân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hồng Dân của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đông Hải


Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đông Hải của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Hòa Bình


Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hòa Bình của Điện lực Bạc Liêu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc