Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Chợ Mới 26/09/2020 08:00:00 11:00:00 Cãc TBA sau CDP 373-7/57 ĐDK 373E26.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán đổi MBA Yên Hân 1, Nâng công suất MBA Yên Cư từ 50 kVA thành 75 kVA
Chợ Mới 26/09/2020 07:00:00 12:00:00 TBA Nông Hạ 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán đổi MBA Nông Hạ 4

Lịch Cúp Điện TP Bắc Kạn


Lịch cúp điện TP Bắc Kạn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện TP Bắc Kạn của Điện lực Bắc Kạn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Pác Nặm


Lịch cúp điện Pác Nặm được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Pác Nặm của Điện lực Bắc Kạn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Ba Bể


Lịch cúp điện Ba Bể được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Ba Bể của Điện lực Bắc Kạn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Chợ Mới


Lịch cúp điện Chợ Mới được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Chợ Mới của Điện lực Bắc Kạn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Na Rì


Lịch cúp điện Na Rì được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Na Rì của Điện lực Bắc Kạn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Chợ Đồn


Lịch cúp điện Chợ Đồn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Chợ Đồn của Điện lực Bắc Kạn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Ngân Sơn


Lịch cúp điện Ngân Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Ngân Sơn của Điện lực Bắc Kạn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Bạch Thông


Lịch cúp điện Bạch Thông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Bạch Thông của Điện lực Bắc Kạn được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN