Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Lạng Giang 26/09/2020 10:00:00 12:00:00 TBA Tân Dĩnh 5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo, đấu nối cấp điện
Điện lực Lục Nam 26/09/2020 07:00:00 10:30:00 xã ĐÔng Hưng Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bảo dưỡng DCL 377-1.Đ.Hưng/1 hỏng tay thao thác, xử lsy dỉ dầu TBA E219
Điện lực Lạng Giang 26/09/2020 14:00:00 16:00:00 TBA Đại Lâm Viên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp HDD Phát triển KH mới
Điện lực Lạng Giang 26/09/2020 08:00:00 11:00:00 TBA Bích Thủy 630kVA Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp HDD Phát triển KH mới
TP Bắc Giang 26/09/2020 06:30:00 09:00:00 Cắt: PT 377-7X.B/1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt xà đỡ dây, giá lắp tụ, ghế, thang trèo, chống sét van, lắp đặt tụ điện trên vị trí cột điện có sẵn tại vị trí cột 07 nhánh Xóm Bến ĐZ 377E7.19
TP Bắc Giang 26/09/2020 14:30:00 16:15:00 Cắt không tải DCL N. BVĐKTM lộ 372E7.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI định kỳ TBA Bệnh viện Đa Khoa Tân Mỹ
TP Bắc Giang 26/09/2020 06:15:00 09:15:00 Cắt: MC 375E7.19 kéo ra VTTN; Đóng DTĐ 375-76 Tại đường dây: Cắt DCL 300-5-7.Đ.Phúc/(72); DCL 300-1-5.Đ.Giang/(61) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt xà đỡ dây, giá lắp tụ, ghế, thang trèo, chống sét van, lắp đặt tụ điện trên vị trí cột điện có sẵn tại vị trí cột 94/375-E7.19
Điện lực Lục Ngạn 26/09/2020 14:00:00 16:00:00 TBA F325 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ hệ đo đếm TBA F325
Điện lực Lục Ngạn 26/09/2020 10:00:00 12:00:00 TBA Lâm Sơn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ hệ đo đếm TBA Lân Sơn
Điện lực Lục Ngạn 26/09/2020 16:00:00 18:00:00 Lộ IV TBA Hội Trường Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ hệ đo đếm khách hàng Trung tâm văn hóa thể thao( Hội trường)
Điện lực Lục Ngạn 26/09/2020 08:00:00 10:00:00 TBA Bơm Bến Bò Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ hệ đo đếm TBA Bơn Bến Bò

Lịch Cúp Điện Điện lực Hiệp Hòa


Lịch cúp điện Điện lực Hiệp Hòa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Hiệp Hòa của Điện lực BẮC GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lạng Giang


Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang của Điện lực BẮC GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Sơn Động


Lịch cúp điện Điện lực Sơn Động được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Động của Điện lực BẮC GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lục Nam


Lịch cúp điện Điện lực Lục Nam được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lục Nam của Điện lực BẮC GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Việt Yên


Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên của Điện lực BẮC GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Dũng


Lịch cúp điện Điện lực Yên Dũng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Dũng của Điện lực BẮC GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện TP Bắc Giang


Lịch cúp điện TP Bắc Giang được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện TP Bắc Giang của Điện lực BẮC GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Yên Thế


Lịch cúp điện Điện lực Yên Thế được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Yên Thế của Điện lực BẮC GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Yên


Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên của Điện lực BẮC GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Lục Ngạn


Lịch cúp điện Điện lực Lục Ngạn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Lục Ngạn của Điện lực BẮC GIANG được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN