Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
TP Vũng tàu 04/03/2021 08:00:00 13:30:00 Một phần đường Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lý Thường Kiệt, Lê Lai, Ba Cu, Phùng Khắc Khoan thuộc phường 1
Bà Rịa 04/03/2021 07:40:00 16:30:00 Một phần khu vực Ấp đông Hòa Long
Thị Xã Phú Mỹ 04/03/2021 08:00:00 16:30:00 Tổ 2 Ấp 4 Tóc Tiên
Châu Đức 04/03/2021 08:00:00 11:30:00 Khu vực Phước an, xã Đá Bạc
Châu Đức 04/03/2021 13:30:00 16:00:00 Khu vực Phú Sơn, xã Đá Bạc
Đất Đỏ 04/03/2021 07:30:00 11:30:00 Ấp Tân Hội Xã Phước Hội Huyện Đất Đỏ

Lịch Cúp Điện Điện Lực TP Vũng tàu


Lịch cúp điện Điện Lực TP Vũng tàu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực TP Vũng tàu của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Bà Rịa


Lịch cúp điện Điện Lực Bà Rịa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Bà Rịa của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Long Điền


Lịch cúp điện Điện Lực Long Điền được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Long Điền của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Lịch cúp điện Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Châu Đức


Lịch cúp điện Điện Lực Châu Đức được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Châu Đức của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Xuyên Mộc


Lịch cúp điện Điện Lực Xuyên Mộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Xuyên Mộc của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Đất Đỏ


Lịch cúp điện Điện Lực Đất Đỏ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Đất Đỏ của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện Lực Côn Đảo


Lịch cúp điện Điện Lực Côn Đảo được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện Lực Côn Đảo của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc