Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực thành phố Vũng Tàu 20/09/2020 08:00:00 16:00:00 Một phần khu công nghiệp Đông Xuyên (bên trái đường số 1) thuộc phường Rạch Dừa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 20/09/2020 07:00:00 17:00:00 KCN Mỹ Xuân A Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 20/09/2020 07:00:00 15:00:00 KCN Mỹ Xuân A Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 20/09/2020 08:00:00 11:30:00 KCN Mỹ Xuân A2 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 20/09/2020 08:00:00 11:00:00 Một phần KCN sonadezi châu đức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch Cúp Điện Điện lực Bà Rịa


Lịch cúp điện Điện lực Bà Rịa được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Bà Rịa của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Long Điền


Lịch cúp điện Điện lực Long Điền được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Long Điền của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực thị xã Phú Mỹ


Lịch cúp điện Điện lực thị xã Phú Mỹ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực thị xã Phú Mỹ của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Đức


Lịch cúp điện Điện lực Châu Đức được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đức của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Xuyên Mộc


Lịch cúp điện Điện lực Xuyên Mộc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Xuyên Mộc của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Đất Đỏ


Lịch cúp điện Điện lực Đất Đỏ được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Đất Đỏ của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Côn Đảo


Lịch cúp điện Điện lực Côn Đảo được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Côn Đảo của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực thành phố Vũng Tàu


Lịch cúp điện Điện lực thành phố Vũng Tàu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực thành phố Vũng Tàu của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN