Khu vực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Điện lực Châu Đốc 26/09/2020 00:00:00 16:00:00 Phường Vĩnh Mỹ, xã Vĩnh Châu- Tp. Châu Đốc. TBA 220kV
Điện lực Châu Đốc 26/09/2020 00:00:00 07:00:00 Phường Vĩnh Mỹ, Châu Phú B (đường Châu Long+Trưng Định+Lê Lợi đến Cầu Lò Heo) - Tp. Châu Đốc. TBA 220kV
Điện lực Châu Đốc 26/09/2020 00:00:00 00:30:00 - Phường Châu Phú B, gồm: + Đường Nguyễn Trường Tộ, Phan Đình Phùng nối dài, đường Lê Lai, Khu Thương mại Khang An, Khu dân cư Bệnh viện cũ. TBA 220kV
Điện lực Châu Đốc 26/09/2020 07:00:00 16:00:00 Phường Vĩnh Mỹ, Châu Phú B- Tp. Châu Đốc. TBA 220kV
Điện lực Châu Đốc 26/09/2020 16:00:00 16:30:00 Phường Châu Phú A+Vĩnh Ngươn- Tp. Châu Đốc. TBA 220kV
Điện lực Tân Châu 26/09/2020 07:00:00 17:30:00 Phường Long Thạnh - Tân Châu - AG Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch Cúp Điện Điện lực Long Xuyên


Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Long Xuyên của Điện lực An Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Thành


Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành của Điện lực An Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Chợ Mới


Lịch cúp điện Điện lực Chợ Mới được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Chợ Mới của Điện lực An Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Đốc


Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Đốc của Điện lực An Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tân Châu


Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tân Châu của Điện lực An Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Thọai Sơn


Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Thọai Sơn của Điện lực An Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Châu Phú


Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Châu Phú của Điện lực An Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Phú Tân


Lịch cúp điện Điện lực Phú Tân được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Phú Tân của Điện lực An Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tri Tôn


Lịch cúp điện Điện lực Tri Tôn được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tri Tôn của Điện lực An Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


Lịch Cúp Điện Điện lực Tịnh Biên


Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.

Lịch cúp điện Điện lực Tịnh Biên của Điện lực An Giang được cập nhập từ website của trung tâm điện lực toàn quốc


TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN