Bước 1: Quý khách hàng truy cập vào Website Lịch cúp điện theo địa chỉ: https://lichcatdien.info

Bước 2: Quý khách hàng truy cập vào liên kết tra cứu lịch cắt điện : https://lichcatdien.info/tra-cuu-lich-cup-dien.html

hướng dẫn bước 2

Bước 3: Màn hình sẽ hiển thị 2 tabs :

  1. Tra cứu theo mã khách hàng (mã hợp đồng) 
  2. Tra cứu theo Tỉnh/Thành Phố, Quận/Huyện.

Bước 4 : Quý khách hàng lựa chọn trang cứu theo mã khách hàng

hướng dẫn bước 4

Bước 5 : Quý khách hàng lựa chọn vùng miền cần tra cứu

hướng dẫn bước 6

Bước 6 : Quý khách hàng nhập mã hợp đồng, mã này có trong hóa đơn thanh toán tiền điện hàng tháng của Quý khách

Hướng dẫn bước 7

ma khách hàng

Bước 7 : Quý khách hàng bấm vào nút tra cứu trên hệ thống và chờ hệ thống tìm kiếm dữ liệu của Quý khách.

hướng dẫn bước 8

Bước 8 : Xem kết quả sẽ được hiển thị bên dưới màn hình tìm kiếm.

huong dan buoc 9

TIN TỨC NGÀNH ĐIỆN