Home » Posts tagged with "trà vinh"

Lịch cúp điện huyện Trà Cú – Trà Vinh, ngày 18/2 – 24/2/2013

Lịch cúp điện huyện Trà Cú – Trà Vinh, ngày 18/2 – 24/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ sáu 22.02.2013 Trà Cú 08h00 đến 17h00 Ấp Nô Rè, Giồng Chanh xã Long Hiệp Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Duyên Hải – Trà Vinh, ngày 18/2 – 24/2/2013

Lịch cúp điện huyện Duyên Hải – Trà Vinh, ngày 18/2 – 24/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ ba 19.02.2013 Duyên Hải 08h00 đến 13h00 Ấp Bổn Thanh, Sóc Ruộng xã Ngũ Lạc Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Cầu Ngang – Trà Vinh, ngày 18/2 – 24/2/2013

Lịch cúp điện huyện Cầu Ngang – Trà Vinh, ngày 18/2 – 24/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ sáu 22.02.2013 Cầu Ngang 07h30 đến 17h30 Ấp Lạc Hòa, Cầu Vĩ xã Thạnh Hòa Sơn Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Cầu Kè – Trà Vinh, ngày 18/2 – 24/2/2013

Lịch cúp điện huyện Cầu Kè – Trà Vinh, ngày 18/2 – 24/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ tư 20.02.2013 Cầu Kè 07h30 đến 17h30 Xã Phong Thạnh, Phong Phú, Ninh Thới, Châu Điền Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Thứ sáu 22.02.2013 Cầu Kè 07h30 đến 17h30 Xã Phong Thạnh, Phong Phú, Ninh Thới,... 

Lịch cúp điện huyện Tiểu Cần – Trà Vinh, ngày 18/2 – 24/2/2013

Lịch cúp điện huyện Tiểu Cần – Trà Vinh, ngày 18/2 – 24/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ tư 20.02.2013 Tiểu Cần 13h00 đến 17h00 Xã Hiếu Tử, Hiếu Trung (trừ ấp Phú Thọ Nhứt) Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện 12h30 đến 13h00 Khóm 1, khóm 2 thị trấn Tiểu Cần (gián đoạn điện... 

Lịch cúp điện huyện Càng Long – Trà Vinh, ngày 4/2 – 10/2/2013

Lịch cúp điện huyện Càng Long – Trà Vinh, ngày 4/2 – 10/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ hai 04.02.2013 Càng Long 07h30 đến 17h30 Ấp Cầu Xây, Trà On, Giồng Tăng, Kinh 19 tháng 5 AB xã Huyền Hội Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Thứ tư 06.02.2013 Càng Long 07h30 đến 17h30 Ấp Rạch Đập... 

Lịch cúp điện huyện Trà Cú – Trà Vinh, ngày 4/2 – 10/2/2013

Lịch cúp điện huyện Trà Cú – Trà Vinh, ngày 4/2 – 10/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ hai 04.02.2013 Trà Cú 08h00 đến 11h00 Ấp Giồng Đình, Mé Rạch E xã Đại An Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Thứ ba 05.02.2013 Trà Cú 08h00 đến 17h00 Xã Hàm Tân Công tác bảo trì sửa chữa lưới... 

Lịch cúp điện TP Trà Vinh – Trà Vinh, ngày 4/2 – 10/2/2013

Lịch cúp điện TP Trà Vinh – Trà Vinh, ngày 4/2 – 10/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ ba 05.02.2013 Thành phố Trà Vinh 14h00 đến 16h00 Đường Bạch Đằng (từ cầu Tiệm Tương đến Công ty Trà Bắc) Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Duyên Hải – Trà Vinh, ngày 4/2 – 10/2/2013

Lịch cúp điện huyện Duyên Hải – Trà Vinh, ngày 4/2 – 10/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ hai 04.02.2013 Duyên Hải 08h00 đến 16h00 Ấp LaGhi, Vàm Rạch Cỏ xã Long Vĩnh Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Thứ năm 07.02.2013 Duyên Hải 07h00 đến 18h00 Ấp Mù U xã Dân Thành Công tác bảo... 

Lịch cúp điện huyện Châu Thành – Trà Vinh, ngày 4/2 – 10/2/2013

Lịch cúp điện huyện Châu Thành – Trà Vinh, ngày 4/2 – 10/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ ba 05.02.2013 Châu Thành 07h00 đến 17h00 Ấp Hương Phụ A, Hương Phụ B, Hương Phụ C xã Đa Lộc, ấp ÔKaĐa xã Phước Hảo Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện  Chi tiết →