Home » Posts tagged with "Tây Ninh"

Lịch cúp điện huyện Châu Thành – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013

Lịch cúp điện huyện Châu Thành – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013 • Ngày 21/01/2013: Một phần ấp Bình Long xã Thái Bình, một phần ấp Bố Lớn xã Hòa Hội và một phần ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 22/01/2013: Một phần khu phố 2 Thị trấn và một phần ấp Xóm Mới 2 xã Trí Bình từ... 

Lịch cúp điện huyện Trảng Bàng – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013

Lịch cúp điện huyện Trảng Bàng – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013 Ngày 24/01/2013: Một phần ấp An Thành, An Phú, An Khương xã An Tịnh từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 25/01/2013: Một phần ấp An Thới, An Bình, An Đước, Tịnh Phong, Bàu Mây xã An Tịnh và ấp Lộc An, Lộc Bình, Lộc Thành, Lộc Vĩnh xã Lộc Hưng từ 8giờ đến... 

Lịch cúp điện huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013

Lịch cúp điện huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013 • Ngày 21/01/2013: Một phần ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi và ấp Bình Linh xã Chà Là từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 22/01/2013: Một phần ấp Ninh An, Ninh Hiệp, Ninh Phú, Ninh Hòa xã Bàu Năng, ấp Phước Lợi 1, Phước Bình 1, Tân Định 1, 2, ấp Phước... 

Lịch cúp điện huyện Bến Cầu – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013

Lịch cúp điện huyện Bến Cầu – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013 • Ngày 21/01/2013: Một phần ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 23/01/2013: Một phần ấp Tân Lập xã Tiên Thuận từ 8giờ đến 10giờ. • Ngày 25/01/2013: Một phần ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 26/01/2013:... 

Lịch cúp điện huyện Tân Biên – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013

Lịch cúp điện huyện Tân Biên – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013 • Ngày 21/01/2013: Một phần ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 22/01/2013: Các xã Tân Phong, xã Mỏ Công, Trà Vong từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 23/01/2013: Một phần ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 24/01/2013:... 

Lịch cúp điện huyện Hòa Thành – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013

Lịch cúp điện huyện Hòa Thành – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013 • Ngày 21/01/2013: Một phần ấp Hiệp Hòa, Hiệp Trường xã Hiệp Tân từ 8giờ đến 10giờ. • Ngày 22/01/2013: Một phần khu phố 3 Thị trấn từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 23/01/2013: Một phần ấp Hiệp Trường xã Hiệp Tân, ấp Long Trung xã Long Thành Trung,... 

Lịch cúp điện thị xã Tây Ninh – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013

Lịch cúp điện thị xã Tây Ninh – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013 • Ngày 21/01/2013: Ấp Giồng Cà xã Bình Minh từ 13giờ30 đến 17giờ. • Ngày 22/01/2012: Một phần ấp Tân Lập xã Tân Bình từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 23/01/2013: Một phần ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 24/01/2013: Một phần... 

Lịch cúp điện huyện Gò Dầu – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013

Lịch cúp điện huyện Gò Dầu – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013 • Ngày 21/01/2013: Một phần ấp Phước Hội, Phước Hòa, Phước Bình, Phước Đông xã Phước Thạnh từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 23/01/2013: Một phần ấp Bến Mương, ấp Rộc xã Thạnh Đức, ấp Trâm Vàng xã Thanh Phước và ấp 3 xã Bàu Đồn từ 8giờ... 

Lịch cúp điện huyện Tân Châu – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013

Lịch cúp điện huyện Tân Châu – Tây Ninh, ngày 21/1 – 27/1/2013 • Ngày 21/01/2013: Ấp Đồng Rùm, Tân Trung xã Tân Thành từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 23/01/2013: Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa từ 8giờ đến 17giờ. Ngày 25/01/2013: Ấp Tân Tiến xã Tân Phú từ 8giờ đến 17giờ.  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Châu Thành – Tây Ninh, ngày 14/1 – 20/1/2013

Lịch cúp điện huyện Châu Thành – Tây Ninh, ngày 14/1 – 20/1/2013 • Ngày 16/01/2013: Một phần ấp Bình Lương xã Đồng Khởi từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 18/01/2013: Một phần Khu phố 1, 3 Thị trấn, ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình và các xã Ninh Điền, Hòa Hội, Thành Long, Hòa Thạnh, Biên Giới từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày...