Home » Posts tagged with "quang nam"

Lịch cúp điện huyện Nông Sơn – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013

Lịch cúp điện huyện Nông Sơn – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 04/02/13 07h00-17h00 49.49.06:Quế Phước T1, 49.49.07:Phú Gia, 49.49.10:T9 Quế Phước, 49.49.22:Quế Phước 3 Lịch cúp điện có thể bị điều chỉnh mong các bạn thông cảm.    Chi tiết →

Lịch cúp điện TP Hội An – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013

Lịch cúp điện TP Hội An – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 02/02/13 05h30-17h00 61.61.01:Khối 1 Thanh Hà, 61.61.02:Bầu ốc, 61.61.03:Bến trể, 61.61.04:Khối 2 Thanh Hà, 61.61.05:607T1, 61.61.06:607T2, 61.61.07:607T3, 61.61.08:Công ty cầu, 61.61.09:XN may, 61.61.10:Cẩm phô 2, 61.61.11:Cẩm Hà (T2), 61.61.12:Thôn... 

Lịch cúp điện huyện Đại Lộc – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013

Lịch cúp điện huyện Đại Lộc – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 01/02/13 06h30-17h00 72.57.14:Thị trấn 7, 72.57.15:Đại hoà 1, 73.58.03:Thị trấn 2, 73.58.04:Kho bạc Đại lộc, 73.58.05:Thị trấn 3, 73.58.14:Thôn 5 Đại Nghĩa (OPEC2), 73.58.17:Thị Trấn 3-2, 73.58.44: 03/02/13 07h00-16h00 72.57.10:Ngã... 

Lịch cúp điện huyện Điện Bàn – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013

Lịch cúp điện huyện Điện Bàn – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 02/02/13 05h30-17h00 40.50.01:PEPSICO_T1, 40.50.02:Trạm á Châu, 40.50.03:TD T92, 40.50.04:XN May Điện Bàn, 40.50.05:PEPSICO_T2, 51.51.01:Vĩnh Điện 2, 51.51.02:BĐ Điện Bàn, 51.51.03:Khối 5 Vĩnh Điện, 51.51.04:Nông dược Điện... 

Lịch cúp điện huyện Quế Sơn – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013

Lịch cúp điện huyện Quế Sơn – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013 02/02/13 00h00-03h00 25.46.21:Nam Sơn 1, 25.46.22:Nam Sơn 2, 25.46.23:Hưng yên, 25.46.24:Bơm Quế Phú, 25.46.25:B/Điện H.An, 25.46.26:T7- Quế phú, 25.46.27:Quế Phú 2, 25.46.28:Quế Phú 1/2, 25.46.29:Quế Phú 3/1, 25.46.30:Quế Phú 3/2, 25.46.31:Mộc bài, 25.46.32:Quế Phú 1/1, 25.46.33:Xăng... 

Lịch cúp điện TP Tam Kỳ – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013

Lịch cúp điện TP Tam Kỳ – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 01/02/13 07h00-12h00 95.25.78:Tam Phú 2, 95.25.81:Tam Phú 5, 95.25.87:Tam Thanh 4, 95.25.88:Tam Thanh 1, 95.25.89:Tam Thanh 2(KDC 6-3 về), 95.25.90:Tam Thanh 3, 95.25.91:Bưu cục Tam thanh, 95.25.93:TDC Tam Thanh, 95.26.06:Tam Phú 11 04/02/13 07h00-17h00 95.25.48:HTX... 

Lịch cúp điện huyện Núi Thành – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013

Lịch cúp điện huyện Núi Thành – Quảng Nam, ngày 1/2 – 7/2/2013 01/02/13 06h30-17h00 17.12.65:Tam Tiến 1 04/02/13 07h00-17h00 17.12.74:Tam Hoà, 17.12.78:TĐC Tam Hoà 2, 17.12.81:Tam Hải, 17.12.82:Thuỷ sản Phước Thành T1, 17.12.99:Thuỷ sản Phước Thành T2, 17.13.01:Trường Phẩm, 17.13.02:Thuỷ sản Phước Thành T3 Lịch cúp điện có thể... 

Lịch cúp điện huyện Nam Giang – Quảng Nam, ngày 18/1 – 31/1/2013

Lịch cúp điện huyện Nam Giang – Quảng Nam, ngày 18/1 – 31/1/2013 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 29/01/13 07h00-16h00 78.88.18:Ta Un, 78.88.19:Cồn Dol, 78.88.20:A Bất 1, 78.88.21:A Bất 2, 78.88.22:Đăk Rak, 78.88.23:Đăk Ta Vong, 78.88.24:Thôn 10, 78.88.25:A Dim, 78.88.26:Đăk rế, 78.88.27:KKTCK Nam Giang, 78.88.28:Đắc Ốc 1, 78.88.29:Đắc... 

Lịch cúp điện huyện Đông Giang – Quảng Nam, ngày 18/1 – 31/1/2013

Lịch cúp điện huyện Đông Giang – Quảng Nam, ngày 18/1 – 31/1/2013 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 29/01/13 07h00-16h00 84.86.12:ATing, 84.86.13:RờVã, 84.86.14:ARơch, 84.86.15:Thôn Kẻng, 84.86.16:Thôn Nhật, 84.86.17:Zơ Ngây, 84.86.18:Thôn Bờ Rùa, 84.86.19:ARăm 1, 84.86.20:Bờ Rùa Mới, 84.86.21:Sông Côn, 84.86.22:Tà Lu, 84.86.23:Thị... 

Lịch cúp điện huyện Phước Sơn – Quảng Nam, ngày 18/1 – 31/1/2013

Lịch cúp điện huyện Phước Sơn – Quảng Nam, ngày 18/1 – 31/1/2013 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 23/01/13 07h00-17h00 22.82.07:Nước Kiết, 22.82.08:Phước Kim 1,T1,2, 22.82.09:Phước Kim 2,T1,2, 22.82.10:Phước Kim 3, 22.82.11:Phước Kim 4, 22.82.12:Phước Thành 1, 22.82.13:Phước Thành 2,T1,2, 22.82.14:Thôn 4 P.Thành, 22.82.22:BQL...