Home » Posts tagged with "my tho"

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 17/12 – 23/12/2012

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 17/12 – 23/12/2012 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ ba 18.12.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 18h00 Một phần khu vực xã Mỹ Phong, Thới Sơn. Bảo trì và sửa chữa lưới điện Thứ tư 19.12.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 18h00 Một phần khu vực xã Thới Sơn, Phước Thạnh... 

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 12/11 – 18/11/2012

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 12/11 – 18/11/2012 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ năm 15.11.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 18h00 Một phần khu vực đường Tỉnh lộ 864 xã Trung An, xã Thới Sơn. Bảo trì và sửa chữa lưới điện Thứ bảy 17.11.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 18h00 Toàn phần khu vực... 

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 5/11 – 11/11/2012

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 5/11 – 11/11/2012 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ ba 06.11.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 18h00 Một phần khu vực đường Huyện 92C thuộc Ấp 1 xã Đạo Thạnh, ấp Mỹ Lương xã Mỹ Phong. Bảo trì và sửa chữa lưới điện Thứ năm 08.11.2012 Mỹ Tho 06h00 đến... 

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 29/10 – 4/11/2012

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 29/10 – 4/11/2012 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ ba 30.10.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 18h00 Một phần khu vực xã Đạo Thạnh, Mỹ Phong TPMT. Bảo trì và sửa chữa lưới điện Chủ nhật 04.11.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 18h00 Một phần khu vực ấp Phong Thuận... 

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 22/10 – 28/10/2012

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 22/10 – 28/10/2012 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 28.10.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 13h30 Một phần khu vực TL870B, đường Đoàn Thị Nghiệp, Nguyễn Thị Thập, Lý Thường Kiệt, Ấp Bắc, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Trương Vĩnh Ký, Phan Hiến Đạo,... 

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 15/10 – 21/10/2012

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 15/10 – 21/10/2012 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ ba 16.10.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 18h00 Một phần khu vực QL50 thuộc các xã Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Lương Hòa Lạc TPMT. Bảo trì và sửa chữa lưới điện Chủ nhật 21.10.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 18h00 Một... 

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 7/10 – 14/10/2012

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 7/10 – 14/10/2012 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 07.10.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 18h00 Một phần khu vực Tỉnh lộ 870B, 864 thuộc xã Trung An, Phước Thạnh, Đường Huyện 94 (Lộ Cầu Chùa) thuộc xã Trung An, Đường Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trung Trực,... 

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 1/10 – 6/10/2012

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 1/10 – 6/10/2012 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ ba 02.10.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 18h00 Một phần khu vực ấp Mỹ Lương thuộc xã Mỹ Phong, ấp Bình Thành thuộc xã Tân Mỹ Chánh TPMT. Bảo trì và sửa chữa lưới điện Thứ tư 03.10.2012 Mỹ Tho 06h00 đến... 

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 18/8 – 24/8/2012

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 18/8 – 24/8/2012 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 19.08.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 18h00 Toàn phần cụm CN Trung An thuộc ấp Bình Tạo xã Trung An. Bảo trì và sửa chữa lưới điện Thứ hai 20.08.2012 Mỹ Tho 11h41 đến 11h41 Một phần khu vực TL 870B... 

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 11/8 – 17/8/2012

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tho – Tiền Giang, ngày 11/8 – 17/8/2012 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 12.08.2012 Mỹ Tho 06h00 đến 18h00 Một phần khu vực đường Ấp Bắc thuộc phường 4, đường Đốc Binh Kiều, Nguyễn An Ninh thuộc phường 2, ấp Phong Thuận xã Tân Mỹ Chánh. Bảo trì và sửa chữa...