Home » Posts tagged with "lich cup dien tien giang ngay 23/9/2013"

Lịch cúp điện tỉnh Tiền Giang ngày 23/9/2013

Lịch cúp điện tỉnh Tiền Giang ngày 23/9/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ hai 23.09.2013 Châu Thành 07h00 đến 17h00 - Từ 07h00 đến 17h00: Một phần xã Bình Trưng. Bảo trì và sửa chữa lưới điện Cái Bè 07h30 đến 16h00 - Từ 07h30 đến 16h00: Một phần xã Hòa Khánh, Hậu Thành, Hậu Mỹ Bắc A. Bảo...