Home » Posts tagged with "lich cup dien tan phu moi nhat"

Lịch cúp điện huyện Tân Phú – TPHCM ngày 10/10 – 16/10/2012

Lịch cúp điện huyện Tân Phú – TPHCM ngày 10/10 – 16/10/2012 Kính đề nghị Quý Khách hàng xem : mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện. Khi có những vấn...