Home » Posts tagged with "lich cup dien huyen cu chi"

Lịch cúp điện huyện Củ Chi ngày 10/7 – 16/7/2013

Lịch cúp điện huyện Củ Chi ngày 10/7 – 16/7/2013       THỨ NĂM, NGÀY 11 /07/2013      – M19C: Một phần xã Trung An, Hòa Phú huyện Củ Chi từ 08g00 đến 13g00    THỨ SÁU, NGÀY 12 /07/2013      -V19H, V19NS080D, V19LS039D, V19NS011C: Một phần xã Nhuận Đức, Phước Vĩnh An, Phú Hòa Đông, Tân Thông Hội, Tân An Hội huyện... 

Lịch cúp điện huyện Củ Chi – Tp HCM ngày 6/3 – 12/3/2013

Lịch cúp điện huyện Củ Chi – Tp HCM ngày 6/3 – 12/3/2013 THỨ TƯ, NGÀY 06/03/2013: - V19K, V19I, V19B, V19BS486D, M19NS051D, M19NS051D một phần xã Tân Phú Trung, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Thông Hội, Bình Mỹ, Thị Trấn Củ Chi huyện Củ Chi từ 08g00 đến 13g00 THỨ NĂM, NGÀY 07/03/2013: - K19E một phần xã Phú Hòa Đông, Trung An, Hòa... 

Lịch cúp điện huyện Củ chi – TPHCM ngày 3/10 – 9/10/2012

Lịch cúp điện huyện Củ chi – TPHCM ngày 3/10 – 9/10/2012 Kính đề nghị Quý Khách hàng xem : mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện. Cụ thể về tình hình tạm...