Home » Posts tagged with "lich cup dien huyen chau thanh ngay 15/3 – 23/3/2013"

Lịch cúp điện huyện Châu Thành – Tây Ninh, ngày 15/3 – 23/3/2013

Lịch cúp điện huyện Châu Thành – Tây Ninh, ngày 15/3 – 23/3/2013 • Ngày 15/3/2013: Một phần ấp An Lộc xã An Cơ từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 18/3/2013: Một phần ấp Tân Định xã Biên Giới từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 19/3/2013: Một phần ấp Hòa Bình xã Hòa Hội từ 8giờ đến 17giờ. • Ngày 20/3/2013: Một phần...