Home » Posts tagged with "dak lak"

Lịch cúp điện huyện Krông Păc – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013

Lịch cúp điện huyện Krông Păc – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013 XI/ Khu vực huyện Krông Păc 21/01/2013 06g00-16g00 DNTN  Đức Anh, Trạm trộn bêtông nhựa Km 42 22/01/2013 07g40-16g40 Trạm bơm Hồ Quận 10, trạm bơm số 2, trạm bơm Phước Thịnh 1, trạm bơm Phước Thịnh 2 (Công ty cà phê Phước An), thôn Phước... 

Lịch cúp điện huyện CưM’gar và huyện Cưkuin – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013

Lịch cúp điện huyện CưM’gar và huyện Cưkuin – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013 IX/Khu vực huyện CưM’gar 23/01/2013 07g30-16g30 Xã CưDliêM’Nông, xã EaTul, xã Ea Kpam, trại giam tập trung, khối 4, 6, 7 thị trấn Quảng Phú, xã Ea Drơng, Cty cà phê 53 X/ Khu vực huyện Cưkuin 22/01/2013 07g30-16g30 Toàn... 

Lịch cúp điện huyện Eakar – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013

Lịch cúp điện huyện Eakar – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013 VIII/ Khu vực huyện Eakar 24/01/2013 07g40-16g40 Xã Xuân Phú; thôn Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, buôn Krơroa – xã Cư Huê; thôn Thanh Bình, thôn Thanh Sơn – xã EaSa; buôn Thung, buôn Dt băs, khối 4, 8 và khối 9 – Thị trấn EaKar  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Krông Năng – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013

Lịch cúp điện huyện Krông Năng – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013 VII/Khu vực huyện Krông Năng 24/01/2013 07g40-16g40 xã Phú Xuân, Xã EaĐah  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Krông Buk và thị xã Buôn Hồ – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013

Lịch cúp điện huyện Krông Buk  và thị xã Buôn Hồ – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013 VI/ Khu vực huyện Krông Buk  và thị xã Buôn Hồ 23/01/2013 07g30-16g30 Các thôn: 4, 5, 6, 7, 8 xã Ea Ngai và các thôn: EaTút, Tân mai, Ea Nu xã Pơng Đrang (huyện Krông Buk) 24/01/2013 07g30-16g30 Xã CưNé, CưPơng, Ea Sin, CưKpô (trừ... 

Lịch cúp điện huyện EaH’leo – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013

Lịch cúp điện huyện EaH’leo – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013 V/ Khu vực huyện EaH’leo 19/01/2013 07g30-16g30 Các xã EaRal, EaH’Leo, EaWy, CuMok, CưAmung, Nhà máy thủy điện Công ty CPTĐ Điện lực ĐăkLăk  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện EaSúp – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013

Lịch cúp điện huyện EaSúp – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013 IV/ Khu vực huyện EaSúp 22/01/2013 07g40-16g40 Các xã: Ea Lê, Ea Bung, Cư Kbang, Ya Tmốt, Ea Rốc, Ia RVê, Ya J lơi, Ya Lốp và các Trung đoàn: 737, 739; các Đồn Biên phòng: 735, 739,741, 743, 747, 749  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Buôn Đôn – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013

Lịch cúp điện huyện Buôn Đôn – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013 Ngày Thời gian mất điện Khu vực mất điện III/ Khu vực huyện Buôn Đôn 22/01/2013 07g30-16g30 Xã Ea Ba 25/01/2013 07g40-16g40 Trung tâm huyện Buôn Đôn, trung tâm du lịch Bản Đôn, Trung tâm du lịch Sinh thái Buôn Đôn, các xã Ea Wer, Cuôr Knia, Ea... 

Lịch cúp điện tỉnh Đắk Lắk ngày 24/1/2013

Lịch cúp điện tỉnh Đắk Lắk ngày 24/1/2013 24/01/2013 07g40-16g40 Trung đoàn đặc công 198, Buôn Chư Ta Ra, Buôn Ea Kak, Buôn Puốc, thôn Hoà Thành, Hoà Trung , Hoà Nam các trạm bơm nước khu vực công ty cà Phê Cư Pul, Ea Msem (Cty TNHH MTV cấp nước và XD Dak Lak)  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Krông Bông – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013

Lịch cúp điện huyện Krông Bông – Đắk Lắk ngày 21/1 – 25/1/2013 II/ Khu vực huyện Krông Bông 25/01/2013 07g30-16g30 Các xã Khuê Ngọc Điền, Hòa Lễ, Hòa Phong, Cư Pui, Cư Drăm và Yang Mao  Chi tiết →