Home » Posts tagged with "ben tre"

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách – Bến Tre, ngày 18/2 – 24/2/2013

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách – Bến Tre, ngày 18/2 – 24/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ bảy 23.02.2013 Chợ Lách 08h00 đến 17h00 Xã Long Thới, Tân Thiềng, Vĩnh Thành, Phú Sơn, Vĩnh Hòa Kéo cáp quang 13h00 đến 17h00 Xã Hưng Khánh Trung B Kéo cáp quang Lịch cúp điện có thể bị điểu... 

Lịch cúp điện TP Bến Tre – Bến Tre, ngày 18/2 – 24/2/2013

Lịch cúp điện TP Bến Tre – Bến Tre, ngày 18/2 – 24/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 24.02.2013 Thành phố Bến Tre 08h00 đến 17h00 Một phần xã Sơn Đông Sửa trụ nghiêng  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày – Bến Tre, ngày 18/2 – 24/2/2013

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày – Bến Tre, ngày 18/2 – 24/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ tư 20.02.2013 Mỏ Cày 07h30 đến 17h00 Xã An Định, An Thới, Bình Khánh Tây, Ngãi Đăng, Cẩm Sơn, Minh Đức, Tân Trung và một phần xã Hương Mỹ – Huyện Mỏ Cày Nam Kéo cáp quang Thứ bảy 23.02.2013 Mỏ... 

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú – Bến Tre, ngày 18/2 – 24/2/2013

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú – Bến Tre, ngày 18/2 – 24/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ bảy 23.02.2013 Giồng Trôm 08h00 đến 17h00 Xã Hưng Nhượng, Tân Thanh; một phần xã Bình Thành Kéo cáp quang Chủ nhật 24.02.2013 Giồng Trôm 08h00 đến 17h00 Xã Mỹ Thạnh, Lương Hòa, Phong Mỹ và một... 

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm – Bến Tre, ngày 18/2 – 24/2/2013

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm – Bến Tre, ngày 18/2 – 24/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ bảy 23.02.2013 Giồng Trôm 08h00 đến 17h00 Xã Hưng Nhượng, Tân Thanh; một phần xã Bình Thành Kéo cáp quang Chủ nhật 24.02.2013 Giồng Trôm 08h00 đến 17h00 Xã Mỹ Thạnh, Lương Hòa, Phong Mỹ và một... 

Lịch cúp điện huyện Châu Thành – Bến Tre, ngày 18/2 – 24/2/2013

Lịch cúp điện huyện Châu Thành – Bến Tre, ngày 18/2 – 24/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 24.02.2013 Châu Thành 08h00 đến 17h00 Xã Sơn Hòa, An Hiệp, Tường Đa, Thành Triệu, Phú Túc, Tiên Thủy, Quới Thành, Phú Đức, Tiên Long, Tân Phú; KCN An Hiệp Sửa trụ nghiêng Lịch cúp điện có... 

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách – Bến Tre, ngày 4/2 – 10/2/2013

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách – Bến Tre, ngày 4/2 – 10/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ năm 07.02.2013 Chợ Lách 08h00 đến 11h00 Một phần xã Vĩnh Thành Phát quang HLLĐ Lịch cúp điện có thể bị điểu chỉnh mong các bạn thông cảm.  Chi tiết →

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày – Bến Tre, ngày 4/2 – 10/2/2013

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày – Bến Tre, ngày 4/2 – 10/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ ba 05.02.2013 Mỏ Cày 07h30 đến 17h00 Một phần xã An Thạnh, Đa Phước Hội – Huyện Mỏ Cày Nam Lắp TBA Thứ tư 06.02.2013 Mỏ Cày 07h30 đến 17h00 Xã Tân Trung, Minh Đức – Huyện Mỏ Cày Nam Hoán... 

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú – Bến Tre, ngày 4/2 – 10/2/2013

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú – Bến Tre, ngày 4/2 – 10/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ ba 05.02.2013 Thạnh Phú 07h30 đến 17h00 Xã Thạnh Hải Rửa sứ Thứ tư 06.02.2013 Thạnh Phú 13h00 đến 17h00 Xã An Nhơn Bảo trì lưới điện Thứ năm 07.02.2013 Thạnh Phú 13h00 đến 17h00 Một phần xã... 

Lịch cúp điện huyện Châu Thành – Bến Tre, ngày 4/2 – 10/2/2013

Lịch cúp điện huyện Châu Thành – Bến Tre, ngày 4/2 – 10/2/2013 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ hai 04.02.2013 Châu Thành 13h30 đến 17h00 Một phần xã Quới Thành Thay MBA Thứ tư 06.02.2013 Châu Thành 08h00 đến 11h00 Xã An Khánh; một phần xã Phú Túc Thay MBA Lịch cúp điện có thể bị điểu chỉnh...