Home » Lịch cắt điện TPHCM » Lịch cúp điện quận Tân Bình – Hồ Chí Minh ngày 08/08 – 14/08/2012

Lịch cúp điện quận Tân Bình – Hồ Chí Minh ngày 08/08 – 14/08/2012


Kính đề nghị Quý Khách hàng xem : mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Lịch cúp điện quận Tân Bình Công ty điện lực  Tân Bình :

+ NGÀY 08/08/2012:

- Q29J, Q29O, Q29JP022D, Q29JP075D một phần phường 2, 5 – Quận Tân Bình từ 9g00 đến 14g00.

* Cắt điện chuyển tải:

- Q29O một phần phường 1,2,3,4,5,6,7 – Quận Tân Bình từ 9g00 đến 9h15 và từ 14h00 đến 14h14.

+ NGÀY 09/08/2012:

- G19K, R19EP060D, R19EP104D, R19DP180D, R19EP059D, Q29KP093D một phần phường 7,8,10,13 – Quận Tân Bình từ 9g00 đến 14g00.

- R19EP063D, G19GP065D một phần phường 8,10,11 – Quận Tân Bình từ 8g00 đến 13g00.

- R19EP051D, R19EP074D, G19GP022D một phần phường 8,9,10 – Quận Tân Bình từ 13g00 đến 17g00.

+ NGÀY 10/08/2012:

- R19DP150D, Q29OP043D, Q29JP011D một phần phường 1, 5, 8 – Quận Tân Bình từ 9g00 đến 14g00.

- R19EP058D, R19EP019D một phần phường 8,9,10 – Quận Tân Bình từ 8g00 đến 13g00.

- R19EP005D, R19JP109D, Q29OP007D một phần phường 1,3,8,9,10 – Quận Tân Bình từ 13g00 đến 17g00.

+ NGÀY 11/08/2012:

- Q29JP134D, G19DP068D một phần phường 5,15 – Quận Tân Bình từ 8g00 đến 13g00.

- R19DP191D, Q29OP035D một phần phường 8,11 – Quận Tân Bình từ 13g00 đến 17g00.

+ NGÀY 13/08/2012:

- R19EP099D một phần phường 8 – Quận Tân Bình từ 9g00 đến 14g00.

- B1JCP084D, B1JDP003R, B1JCP096H, R19FP002D, R19EP020D một phần phường 2,6,9 – Quận Tân Bình từ 8g00 đến 13g00.

- U29DP013R, U29DP031R, R19JP110D, R19JP053D một phần phường 4,6 – Quận Tân Bình từ 13g00 đến 17g00.

+ NGÀY 14/08/2012:

- Q29J, Q29JP005D một phần phường 1,3 – Quận Tân Bình từ 9g00 đến 14g00.

- Q29KP011D, Q29KP048D, R19FP003D một phần phường 4,6,7 – Quận Tân Bình từ 8g00 đến 13g00.

- G19CP140D, G19CP165D một phần phường 11,12 – Quận Tân Bình từ 13g00 đến 17g00.

Liveshow hot trên truyền hình:
Lá»Lich phat song giong hat viet nhi  - Lá»  Lịch cắt điện hà nội tháng 5 - Lá»Thời tiết hà nội 3 ngày tới

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Lịch cúp điện quận Tân Bình – Hồ Chí Minh ngày 08/08 – 14/08/2012

tra cuu diem thi