Home » Lịch cắt điện TPHCM » Lịch cúp điện quận 10, quận 11 – tp HCM ngày 19/12 – 25/12/2012

Lịch cúp điện quận 10, quận 11 – tp HCM ngày 19/12 – 25/12/2012


Kính đề nghị Quý Khách hàng xem : mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Lịch cúp điện quận 10, quận 11  tp HCM – Công ty Điện Lực Phú Thọ:

+  Ngày 19/12/2012

- C1EC một phần P4,5,6,7,8,9,10,12,14-Q10  từ  08g00 đến 13g00

Cắt điện chuyển tải :

- C1EC một phần P10,11,12-Q10  từ  08g00 đến 09g00

- C1ED, C1EE, Q29M một phần P6,7,14-Q10 và một phần P2,4,6,7,8,12,15,16-Q11  từ  11g30 đến 12g00

-Q29G một phần P12,13-Q10  từ  04g00 đến 05g00

+ Ngày 20/12/2012

-         R19C, D19I một phần P14 – Q10 và một phần P4,6,7,12,13,15,16-Q11  từ  08g00 đến 13g00

Cắt điện chuyển tải :

-         R19C một phần P8,11,12,13-Q11  từ  04g00 đến 05g00

+ Ngày 21/12/2012

- D19B một phần P1,2,3-Q10  từ  08g00 đến 13g00

Cắt điện chuyển tải :

-          R19C, D19B, D19A một phần P1,2,3,4,9,10,11,12-Q10 và một phần P8,11,12,13-Q11  từ  04g00 đến 05g30

+ Ngày 22/12/2012

Cắt điện chuyển tải :

-         D19A, D19B một phần P1,2,3,4,9,10,11,12 Q10  từ  04g00 đến 05g00

+  Ngày 23/12/2012

-         C1ED một phần P2,4,6,7,8,12,16 – Q11  từ  08g00 đến 13g00

Liveshow hot trên truyền hình:
Lá»Lich phat song giong hat viet nhi  - Lá»  Lịch cắt điện hà nội tháng 5 - Lá»Thời tiết hà nội 3 ngày tới

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Lịch cúp điện quận 10, quận 11 – tp HCM ngày 19/12 – 25/12/2012

tra cuu diem thi