Home » Lịch cắt điện Quảng nam

Lịch cắt điện TP Hội An tỉnh Quảng Nam ngày 25/04 – 29/04/2014

Lịch cắt điện TP Hội An tỉnh Quảng Nam ngày 25/04 – 29/04/2014 25/04/14 06h00-17h30 41.64.03:Cẩm Kim 2, 41.64.04:Cẩm Kim 4 28/04/14 07h30-09h30 62.62.69:Tân thành 28/04/14 07h30-11h30 62.62.54:Biên Phòng 260, 62.62.55:XNCBTP Hội An, 62.62.84:Hội Nông dân Việt Nam 28/04/14 09h30-11h30 62.62.72:An Bàng 28/04/14 13h30-15h30 61.61.01:Khối 1 Thanh Hà 29/04/14 07h30-09h30 61.61.33:Hoàng... 

Lịch cắt điện TP Tam Kì tỉnh Quảng Nam ngày 25/04 – 28/04/2014

Lịch cắt điện TP Tam Kì tỉnh Quảng Nam ngày 25/04 – 28/04/2014 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 25/04/14 07h30-16h30 95.25.04:Duy Tân 2 26/04/14 07h00-17h00 95.25.87:Tam Thanh 4, 95.25.89:Tam Thanh 2(KDC 6-3 về), 95.25.91:Bưu cục Tam thanh, 95.25.93:TDC Tam Thanh 26/04/14 07h30-16h30 95.25.77:Tam Phú 1 28/04/14 07h00-17h00 94.24.08:Khu... 

Lịch cắt điện TP Hội An tỉnh Quảng Nam ngày 15/04 – 21/04/2014

Lịch cắt điện TP Hội An tỉnh Quảng Nam ngày 15/04 – 21/04/2014 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 18/04/14 07h30-10h00 61.61.66:Bơm Hà châu 18/04/14 09h30-12h00 62.62.02:C73 18/04/14 13h30-15h30 61.61.67:Khối 6 Thanh Hà 21/04/14 07h30-11h30 41.64.02:Cẩm Kim 1 11/04/14 07h30-09h30 62.62.33:Cẩm Châu 1 11/04/14 13h30-14h30 62.62.29:Cửa... 

Lịch cắt điện TP Tam Kì tỉnh Quảng Nam ngày 14/04 – 24/04/2014

Lịch cắt điện TP Tam Kì tỉnh Quảng Nam ngày 14/04 – 24/04/2014 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 18/04/14 07h00-17h00 91.21.19:Khu dân cư số 5 18/04/14 07h30-10h00 91.21.34:NH Thịnh Phát 19/04/14 07h00-12h00 95.25.31:T5-TTHC tỉnh, 95.25.90:Tam Thanh 3 21/04/14 07h30-16h30 95.25.60:TT Giống cây trồng 22/04/14 07h00-17h00 91.21.50:Ng.... 

Lịch cắt điện TP Hội An tỉnh Quảng Nam ngày 02/04 – 10/04/2014

Lịch cắt điện TP Hội An tỉnh Quảng Nam ngày 02/04 – 10/04/2014 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 02/04/14 09h30-11h30 62.62.91:Tri Việt 06/04/14 04h30-17h00 41.64.01:Cẩm Kim T3, 41.64.02:Cẩm Kim 1, 41.64.03:Cẩm Kim 2, 41.64.04:Cẩm Kim 4 07/04/14 07h30-09h30 62.62.71:Đông an 3 08/04/14 13h00-15h30 62.62.89:Chiếu sáng ven biển T1 10/04/14 07h30-09h00 63.63.05:Cty... 

Lịch cắt điện TP Tam Kì tỉnh Quảng Nam ngày 04/04 – 10/04/2014

Lịch cắt điện TP Tam Kì tỉnh Quảng Nam ngày 04/04 – 10/04/2014 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 04/04/14 07h00-09h00 91.21.20:Trần Quý Cáp 2 04/04/14 07h30-16h30 95.25.83:Tam Phú 7 04/04/14 09h00-11h30 91.21.58:Khu Tái định cư Tân thạnh 04/04/14 13h30-15h00 93.23.01:Trường Xuân 1 07/04/14 07h30-17h00 91.21.26:Khu dân cư... 

Lịch cắt điện TP Tam Kì tỉnh Quảng Nam ngày 28/03 – 29/03/2014

Lịch cắt điện TP Tam Kì tỉnh Quảng Nam ngày 28/03 – 29/03/2014 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 28/03/14 13h30-16h30 92.22.14:KPC An Sơn, 94.24.45:Đông Yên (Tam Đàn) 29/03/14 07h30-09h00 95.25.29:T1-TTHC tỉnh, 95.25.30:T2-TTHC tỉnh, 97.27.01:Xí Nghiệp Điện Cơ 29/03/14 09h30-11h30 91.21.51:Bệnh viện lao phổi, 91.21.71:T1 KPM... 

Lịch cắt điện TP Hội An tỉnh Quảng Nam ngày 20/03 – 23/03/2014

Lịch cắt điện TP Hội An tỉnh Quảng Nam ngày 20/03 – 23/03/2014 20/03/14 07h00-11h00 63.63.05:Cty Okinaqua 20/03/14 13h30-16h00 63.63.02:Xóm trảng 23/03/14 08h00-11h00 61.61.66:Bơm Hà châu, 61.61.67:Khối 6 Thanh Hà, 61.61.68:GỖ CẨM HÀ, 61.61.69:XN mộc 1, 61.61.70:Khối 5 Thanh Hà, 61.61.71:XN mộc 2, 61.61.72:Khối 7 Thanh Hà  Chi tiết →

Lịch cắt điện TP Tam Kì tỉnh Quảng Nam ngày 22/03 – 26/03/2014

Lịch cắt điện TP Tam Kì tỉnh Quảng Nam ngày 22/03 – 26/03/2014 Lịch tạm ngưng cung cấp điện theo khu vực huyện 22/03/14 06h00-16h00 95.25.46:Bưu cục chiên đàn, 95.25.47:UB Tam an, 95.25.48:HTX NN 1 Tam An, 95.25.49:Tam An 3-1, 95.25.50:Nông trường chiên đàn, 95.25.51:Tam An 3-2, 95.25.52:Cụm CN Tam Đàn, 95.25.54:Cụm CN Tam Đàn 2, 95.25.55:Tam... 

Lịch cắt điện TP Hội An tỉnh Quảng Nam ngày 14/03 – 20/03/2014

Lịch cắt điện TP Hội An tỉnh Quảng Nam ngày 14/03 – 20/03/2014 14/03/14 10h00-11h30 61.61.31:Thái Phiên 1, 61.61.32:Cường Để 1, 61.61.33:Hoàng văn Thụ, 61.61.36:Phan Đình Phùng 1, 61.61.37:KS Bình Hưng, 61.61.38:Nhị trưng, 61.61.39:Thái Phiên, 61.61.40:Phan Đình Phùng 2, 61.61.41:Cường Để 2, 61.61.42:Nhị Trưng 4, 61.61.45:Bảo tàng Hội An, 62.62.12:Bưu...