Home » Lịch cắt điện Quảng bình

Lịch cúp điện tỉnh Quảng Bình, ngày 23/04 – 29/04/2014

Lịch cúp điện tỉnh Quảng Bình, ngày 23/04 – 29/04/2014 Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 23/4/2014 đến ngày 29/4/2014 bao gồm các khu vực sau: 1. Thành phố Đồng Hới: Thôn Thuận Phong xã Thuận Đức; thôn Giao Tế, Đức Sơn,... 

Lịch cúp điện tỉnh Quảng Bình, ngày 16/04 – 20/04/2014

Lịch cúp điện tỉnh Quảng Bình, ngày 16/04 – 20/04/2014 1. Huyện Lệ Thủy: Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy từ 07h00 đến 14h30 ngày 16/4. Thị trấn Lệ Ninh; Các xã Ngân Thuỷ, Lâm Thuỷ; các thôn Hoàng Trung Lộc, Hoàng Lại Ngô xã Sơn Thuỷ từ 08h40 đến 12h30 ngày 17/4. Thị trấn Kiến Giang; các xã Xuân Thuỷ, Liên Thuỷ, Phong Thuỷ,... 

Lịch cúp điện tỉnh Quảng Bình, ngày 02/04 – 08/04/2014

Lịch cúp điện tỉnh Quảng Bình, ngày 02/04 – 08/04/2014 1. Thành phố Đồng Hới: Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú từ 07h00 đến 09h00 ngày 02/4. Các tổ dân phố 2, 3 phường Bắc Lý; tổ dân phố 4 phường Nam Lý từ 08h00 đến 12h00 ngày 02/4. Các tổ dân phố 2, 3, 7 phường Hải Thành từ 09h15 đến 11h15 ngày 02/4. Các thôn Thuận... 

Lịch cắt điện Quảng Bình ngày 27/03 – 31/03/2014

Lịch cắt điện Quảng Bình ngày 27/03 – 31/03/2014 1. Thành phố Đồng Hới: Các tổ dân phố 4, 6, 7, 8, 9, 11 phường Bắc Lý từ 06h30 đến 17h00 ngày 27/3. Tổ dân phố 5 phường Hải Đình; Phường Phú Hải từ 06h00 đến 07h00 và từ 16h00 đến 17h00 ngày 30/3. Các phường Hải Đình, Đức Ninh Đông (trừ tổ dân phố Diêm Thượng,... 

Lịch cắt điện Quảng Bình ngày 12/03 – 18/03/2014

Lịch cắt điện Quảng Bình ngày 12/03 – 18/03/2014 1. Thành phố Đồng Hới: Các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phường Hải Thành; tổ dân phố 10 phường Đồng Phú từ 07h00 đến 17h30 ngày 12/3. Tổ dân phố 3, 4 phường Đồng Mỹ từ 14h00 đến 15h00 ngày 12/3. Tổ dân phố 7, 8 phường Đồng Phú từ 15h15 đến 16h00 ngày 12/3. Thôn... 

Lịch cắt điện Quảng Bình ngày 15/01 – 21/01/2014

Lịch cắt điện Quảng Bình ngày 15/01 – 21/01/2014 1. Thành phố Đồng Hới: Các thôn 1, 2, 3 xã Nghĩa Ninh; tổ dân phố 1 phường Hải Đình từ 07h30 đến 11h30 ngày 15/01. Các thôn Thuận Hà, Thuận Vinh xã Thuận Đức từ 13h30 đến 17h00 ngày 15/01. Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú từ 13h30 đến 17h00 ngày 16/01. Tổ dân phố... 

Lịch cắt điện Quảng Bình ngày 02/01 – 07/01/2014

Lịch cắt điện Quảng Bình ngày 02/01 – 07/01/2014   1. Thành phố Đồng Hới: Thôn Thuận Ninh xã Thuận Đức từ 07h30 đến 08h30 này 02/01. 2. Huyện Lệ Thuỷ: Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy từ 06h30 đến 17h30 trong các ngày 03, 04/01. Xã Hồng Thủy từ 06h30 đến 10h30 ngày 04/01. Xã Thái Thủy, Sen Thủy, Ngư Thủy Nam từ 07h00... 

Lịch cắt điện Quảng Bình ngày 23/12 – 30/12/2013

Lịch cắt điện Quảng Bình ngày 23/12 – 30/12/2013 1. Thành phố Đồng Hới: Các tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phó 10 phường Đồng Phú; phường Hải Thành; thôn 1, 2, 3, 4 xã Nghĩa Ninhtừ 06h30 đến 17h30 ngày 26/12. Các tổ dân phố 3, 10, 14 phường Nam Lý từ 06h00 đến 07h30 và từ 12h00 đến 13h00 ngày 28/12. Các... 

Lịch cắt điện Quảng Bình, ngày 11/12 – 17/12/2013

Lịch cắt điện Quảng Bình, ngày 11/12 – 17/12/2013   1. Thành phố Đồng Hới: Các phường Hải Đình; các tổ dân phố Diêm Bắc, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Hạ, Bình Phúc phường Đức Ninh Đông; tổ dân phố 8 phường Bắc Nghĩa; xã Đức Ninh từ 05h40 đến 07h20 ngày 11/12. Các tổ dân phố Diên Hồng, Bắc Hổng, Nam Hồng,... 

Lịch cắt điện Quảng Bình ngày 04/12 – 10/12/2013

Lịch cắt điện Quảng Bình ngày 04/12 – 10/12/2013 1. Thành phố Đồng Hới: Các thôn Tân Sơn, Diêm Sơn, Đức Sơn xã Đức Ninh; tổ dân phố 2, 3 phường Hải Đình từ 07h00 đến 08h30 ngày 04/12. Các thôn Đức Thủy, Đức Hoa xã Đức Ninh từ 09h00 đến 10h30 ngày 04/12. Các tổ dân phố 7, 8, 10, 11 phường Bắc Nghĩa; tổ dân...