Home » Lịch cắt điện Trà vinh

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 27/04/2014

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 27/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 27.04.2014 Duyên Hải 05h30 đến 18h00 Xã Dân Thành, Đông Hải, Long Toàn, Long Khánh, Long Vĩnh, thị trấn Long Thạnh, Trường Long Hòa, thị trấn Duyên Hải Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện 05h30 đến 06h00 Xã Ngũ Lạc, Long... 

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 26/04/2014

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 26/04/2014 Thứ bảy 26.04.2014 Thành phố Trà Vinh 05h30 đến 06h00 - Dọc theo QL53 từ Cổng chào Trà Vinh đến cầu Ba Si, xã Nguyệt Hóa, phường 8 TPTV. – Đường Phạm Ngũ Lão (từ Phú Hòa đến ngã ba Long Đức). – Phường Phú Hòa, khóm 2 phường 1 TPTV. – Ấp Phú Hòa, Hòa Hữu, Kinh Lớn,... 

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 22/04 – 25/04/2014

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 22/04 – 25/04/2014 Thứ sáu 25.04.2014 Thành phố Trà Vinh 07h30 đến 17h00 - Đường Bạch Đằng (từ cầu Tiệm Tương đến ngã ba Cầu Tréo). – Ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Yên xã Long Đức TPTV. Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Thứ năm 24.04.2014 Thành phố Trà Vinh 07h30 đến 12h00 Ấp Sa Bình, Công... 

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 20/04/2014

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 20/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 20.04.2014 Duyên Hải 11h30 đến 18h00 Xã Ngũ Lạc, Long Hữu, Hiệp Thạnh Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện 05h30 đến 18h00 Xã Dân Thành, Đông Hải, Long Toàn, Long Khánh, Long Vĩnh, thị trấn Long Thạnh, Trường Long Hòa, thị... 

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 19/04/2014

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 19/04/2014 Thứ bảy 19.04.2014 Thành phố Trà Vinh 05h30 đến 18h00 Dọc theo QL53 từ Cổng chào Trà Vinh đến cầu Ba Si, xã Nguyệt Hóa, phường 8 TPTV, ấp Phú Hòa, Hòa Hữu, Kinh Lớn xã Long Đức. Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Duyên Hải 05h30 đến 06h00 Xã Long Toàn, thị trấn Duyên Hải... 

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 17/04 – 18/04/2014

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 17/04 – 18/04/2014 Thứ sáu 18.04.2014 Thành phố Trà Vinh 07h30 đến 17h00 Ấp Ba Se xã Lương Hòa, khóm 6 phường 8 TPTV Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện 11h15 đến 12h30 Đường Phan Đình Phùng (từ Nguyễn Đáng đến phòng mạch Bác Sĩ Hoàng) Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện 09h15... 

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 12/04 – 13/04/2014

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 12/04 – 13/04/2014 Chủ nhật 13.04.2014 Duyên Hải 07h00 đến 10h00 Xã Ngũ lạc, Long Hữu, Hiệp Thạnh, Trường Long Hòa, ấp Giồng Ổi, Giồng Trôm, Giồng Giếng, Long Điền, Phước Trị xã Long Toàn. Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Châu Thành 07h30 đến 17h00 Khóm 5 Phường 8 TPTV, xã Song... 

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 07/04 – 10/04/2014

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 07/04 – 10/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ năm 10.04.2014 Thành phố Trà Vinh 09h15 đến 10h30 - Đường Điện Biên Phủ (từ Bệnh Viện đến Nguyễn Đáng). – Đường Phạm Ngọc Thạch TPTV. Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện 13h00 đến 14h15 Đường Nguyễn... 

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 31/03 – 06/04/2014

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 31/03 – 06/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 06.04.2014 Tiểu Cần 07h00 đến 18h00 Ấp Phú Thọ Nhứt xã Hiếu Trung, ấp Tân Đại xã Hiếu Tử, ấp Cây Hẹ xã Phú Cần, khóm 1, khóm 2 thị trấn Tiểu Cần Công tác bảo trì sửa chữa lưới điện Thứ sáu 04.04.2014 Thành... 

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 23/03/2014

Lịch cắt điện Trà Vinh ngày 23/03/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 23.03.2014 Thành phố Trà Vinh 07h30 đến 17h30 - Đường Sơn Thông, khóm 9, khóm 10 phường 9, khóm 7 phường 7, Phường 8 TPTV. – Đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ Nghĩa Trang Liệt Sĩ đến Cổng Chào). – Đường Phú Hòa, khóm...