Home » Lịch cắt điện Bình thuận

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 26/04 – 27/04/2014

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 26/04 – 27/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 27.04.2014 Đức Linh 06h00 đến 17h00 Khu vực lưới điện do Điện Lực Đức Linh quản lý(Địa bàn hai huyện Đức Linh và Tánh Linh) – Từ 06h00 đến 17h00: Khu vực Trạm SXG Gia An 7, 8, 9, trạm Bơm Gia An, Bơm Đức... 

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 21/04 – 25/04/2014

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 21/04 – 25/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ sáu 25.04.2014 Tuy Phong 08h00 đến 17h00 Khu vực lưới điện thuộc Điện lực Tuy Phong quản lý: – 08h00-17h00: Một phần thị trấn Phan Rí Cửa (Trạm Thống Nhất 1, 4) – Tuy Phong. bó cáp quang Thứ năm 24.04.2014 Hàm... 

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 17/04 – 20/04/2014

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 17/04 – 20/04/2014 Chủ nhật 20.04.2014 Đức Linh 06h00 đến 17h00 Khu vực lưới điện do Điện Lực Đức Linh quản lý(Địa bàn hai huyện Đức Linh và Tánh Linh) – Từ 06h00 đến 17h00: Khu vực thôn 4 xã Vũ Hòa, KP 3 – TT Võ Xu, thuộc địa bàn huyện Đức Linh. Để thực hiện công tác nâng... 

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 14/04 – 16/04/2014

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 14/04 – 16/04/2014 Thứ tư 16.04.2014 Tuy Phong 08h00 đến 17h00 Khu vực lưới điện thuộc Điện lực Tuy Phong quản lý: – 08h00-17h00: một phần TT Phan Rí Cửa – Tuy Phong. Vệ sinh lưới điện Phan Thiết 07h00 đến 17h00 KHU VỰC LƯỚI ĐIỆN DO ĐIỆN LỰC PHAN THIẾT QUẢN LÝ: lịch mất điện... 

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 12/04 – 13/04/2014

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 12/04 – 13/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 13.04.2014 Đức Linh 06h00 đến 17h00 Khu vực lưới điện do Điện Lực Đức Linh quản lý(Địa bàn hai huyện Đức Linh và Tánh Linh) – Từ 06h00 đến 17h00: Khu vực thôn 4 xã Vũ Hòa, KP 3 – TT Võ Xu, thuộc... 

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 11/04/2014

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 11/04/2014 Thứ sáu 11.04.2014 Hàm Tân 07h00 đến 17h00 KHU VỰC LƯỚI ĐIỆN DO ĐIỆN LỰC HÀM TÂN QUẢN LÝ: Từ 07h00’ đến 17h00’ mất điện khu vực: Đường Du lịch ven biển – xã Tân Bình, thôn Cam Bình, khu vực Kinh Tế Mới và đường Lê Minh Công – xã Tân Phước – thị xã La... 

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 10/04/2014

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 10/04/2014 Thứ năm 10.04.2014 Tuy Phong 07h30 đến 17h00 Khu vực lưới điện thuộc Điện lực Tuy Phong quản lý: – 08h00-11h30: Thị trấn Liên Hương, xã Bình Thạnh – Tuy Phong. – 08h00-16h00: Xăng dầu Quang Trường, trạm Cung cấp nước Phong Phú 1 – Tuy Phong. – 07h30-16h30: Một phần... 

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 08/04/2014

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 08/04/2014 Thứ ba 08.04.2014 Hàm Tân 07h00 đến 17h00 KHU VỰC LƯỚI ĐIỆN DO ĐIỆN LỰC HÀM TÂN QUẢN LÝ: Từ 07h00’ đến 17h00’ mất điện khu vực: Đường Lý Thường Kiệt – phường Tân An – thị xã La Gi. Cắt điện công tác. Tuy Phong 08h00 đến 17h00 Khu vực lưới điện thuộc Điện... 

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 07/04/2014

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 07/04/2014 Thứ hai 07.04.2014 Hàm Tân 08h00 đến 13h00 KHU VỰC LƯỚI ĐIỆN DO ĐIỆN LỰC HÀM TÂN QUẢN LÝ: Từ 08h00’ đến 13h00’ mất điện khu vực: Đường Thống nhất(đoạn Nhà thờ Đồng Tiến)- phường Tân An – thị xã La Gi. Cắt điện công tác. Tuy Phong 07h30 đến 17h00 Khu vực lưới... 

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 03/04 – 06/04/2014

Lịch cắt điện Bình Thuận ngày 03/04 – 06/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 06.04.2014 Phan Thiết 07h00 đến 17h00 KHU VỰC LƯỚI ĐIỆN DO ĐIỆN LỰC PHAN THIẾT QUẢN LÝ: lịch mất điện do công tác: – Từ 07h00 đến 16h30: + Thị Trấn Thuận Nam Cắt điện công tác Thứ sáu 04.04.2014 Tuy Phong 07h30...