Home » Lịch cắt điện Tây ninh

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 25/04 – 26/04/2014

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 25/04 – 26/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ bảy 26.04.2014 Dương Minh Châu 08h00 đến 16h00 Xã Truông Mít (trừ ấp Thuận Phước). Sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện. Tân Biên 08h00 đến 17h00 Một phần ấp Mới xã Tân Phong, ấp Gò Đá, ấp Thanh... 

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 21/04 – 24/04/2014

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 21/04 – 24/04/2014 Thứ năm 24.04.2014 Dương Minh Châu 08h00 đến 16h00 Một phần ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh. Sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện. Tân Biên 08h00 đến 17h00 Một phần ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc. Sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện. 08h00 đến... 

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 19/04 – 20/04/2014

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 19/04 – 20/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 20.04.2014 Dương Minh Châu 05h30 đến 06h30 Các ấp Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 xã Chà Là; xã Bàu Năng (trừ ấp Ninh Hòa) Chuyển điện. 17h00 đến 18h00 Các ấp Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 xã Chà Là; xã Bàu Năng... 

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 16/04 – 18/04/2014

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 16/04 – 18/04/2014 Thứ sáu 18.04.2014 Dương Minh Châu 08h00 đến 16h00 Một phần ấp Ninh Phú xã Bàu Năng Sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện. Thị Xã Tây Ninh 07h00 đến 17h00 Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh, Khu phố Ninh Tân Phường Ninh Sơn, Khu phố... 

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 14/04 – 15/04/2014

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 14/04 – 15/04/2014 Thứ ba 15.04.2014 Dương Minh Châu 08h00 đến 16h00 Một phần các ấp Thuận An, Thuận Bình xã Truông Mít. Sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện. Tân Biên 07h00 đến 17h00 Khu phố 3,4 Thị trấn, ấp Thạnh Nam xã Thạnh Tây và xã Hòa Hiệp. Sửa chữa, nâng cấp thiết... 

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 12/04 – 13/04/2014

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 12/04 – 13/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 13.04.2014 Tân Châu 08h00 đến 17h00 Ấp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông, một phần ấp Tân Tiến xã Tân Phú, một phần ấp Tân Đông, Tân Trung B xã Tân Hưng Sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện Thứ bảy 12.04.2014 Dương... 

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 09/04 – 11/04/2014

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 09/04 – 11/04/2014 Thứ sáu 11.04.2014 Dương Minh Châu 08h00 đến 16h00 Một phần ấp Phước Hòa, ấp Phước Lợi 1 xã Suối Đá. Sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện. Tân Châu 08h00 đến 17h00 Một phần ấp Tân Trung A xã Tân Hưng Sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới... 

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 06/04 – 08/04/2014

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 06/04 – 08/04/2014 Thứ ba 08.04.2014 Dương Minh Châu 08h00 đến 16h00 Một phần ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá . Sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện. Tân Biên 07h00 đến 17h00 Khu phố 3, 4 Thị trấn; ấp Thạnh Nam xã Thạnh Tây và xã Hòa Hiệp. Sửa chữa, nâng cấp thiết bị và... 

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 04/04 – 05/04/2014

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 04/04 – 05/04/2014   Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ bảy 05.04.2014 Dương Minh Châu 08h00 đến 16h00 Một phần Ấp Phước Lợi 2, Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá; Ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi; Ấp Thuận Tân, xã Truông Mít; Khu Phố 2, Thị Trấn Dương Minh Châu. Sửa chữa, nâng cấp... 

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 02/04 – 03/04/2014

Lịch cắt điện Tây Ninh ngày 02/04 – 03/04/2014 Thứ năm 03.04.2014 Dương Minh Châu 08h00 đến 16h00 Một phần Ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá. Sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện. Gò Dầu 08h00 đến 17h00 Một phần khu phố Thanh Hà thị trấn Gò Dầu, một phần ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh Sửa chữa, nâng...