Home » Lịch cắt điện Long an

Lịch cắt điện Long An ngày 22/04/2014

Lịch cắt điện Long An ngày 22/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ ba 22.04.2014 Đức huệ 14h30 đến 16h30 •Huyện Đức Huệ: Xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, Thuận Bình, Tân Hiệp huyện Thạnh Hóa từ 14h30 đến 16h 30 Bảo trì, sửa chữa lưới điện. Cần Đước 13h00 đến 16h30 •Huyện Cần Đước:... 

Lịch cắt điện Long An ngày 21/04/2014

Lịch cắt điện Long An ngày 21/04/2014 Thứ hai 21.04.2014 Đức huệ 07h30 đến 11h30 •Huyện Đức Huệ: một phần ấp 3 xã Mỹ Thạnh Đông từ 7h30 đến 11h 30 Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 13h00 đến 15h30 •Huyện Đức Huệ: một phần ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông từ 13h0 đến 15h 30 Bảo trì, sửa chữa lưới điện. Châu... 

Lịch cắt điện Long An ngày 20/04/2014

Lịch cắt điện Long An ngày 20/04/2014 Chủ nhật 20.04.2014 06h00 đến 17h00 •Thành phố Tân An: Toàn bộ phường 2, 4, 6, Tân Khánh, Khánh Hậu, ấp 3 xã Hướng Thọ Phú, xã Lợi Bình Nhơn, đường Huỳnh Văn Nhứt – phường 3 từ 06h00 đến 17h00. Đức Hòa 07h00 đến 10h00 •Huyện Đức Hòa: ấp 5 Xã Đức Hòa Đông từ 7h0... 

Lịch cắt điện Long An ngày 19/04/2014

Lịch cắt điện Long An ngày 19/04/2014 Thứ bảy 19.04.2014 Đức Hòa 07h00 đến 09h30 •Huyện Đức Hòa: một phần ấp mới 1,2 Xã Mỹ Hạnh Nam,một phần ấp Tràm Lạc Xã Mỹ Hạnh Bắc từ 7h0 đến 9h 30 Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 07h00 đến 11h30 •Huyện Đức Hòa: một phần ấp 2 ,ấp Bình Thủy Xã Đức Hòa Đông,một... 

Lịch cắt điện Long An ngày 17/04 – 18/04/2014

Lịch cắt điện Long An ngày 17/04 – 18/04/2014 Thứ sáu 18.04.2014 07h30 đến 11h30 •Huyện Mộc Hóa: CDC Cầu 79, ấp 4, Xã Tân Lập Đức huệ 07h30 đến 11h30 •Huyện Đức Huệ: một phần ấp 1 xã Mỹ Thạnh Đông từ 7h30 đến 11h 30 Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 13h00 đến 16h30 •Huyện Đức Huệ: một phần ấp An Hòa,... 

Lịch cắt điện Long An ngày 13/04/2014

Lịch cắt điện Long An ngày 13/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 13.04.2014 06h00 đến 17h00 •Thành phố Tân An: Toàn bộ phường 2, 4, 6, Tân Khánh, Khánh Hậu, ấp 3 xã Hướng Thọ Phú, xã Lợi Bình Nhơn, đường Huỳnh Văn Nhứt – phường 3 từ 06h00 đến 17h00. Đức Hòa 07h00 đến 18h00 •Huyện... 

Lịch cắt điện Long An ngày 12/04/2014

Lịch cắt điện Long An ngày 12/04/2014 Thứ bảy 12.04.2014 Đức huệ 07h00 đến 16h30 •Huyện Đức Huệ: Một phần Thị trấn Đông Thành, xã Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Nam, Bình Hòa Bắc, Bình Thành, Mỹ Bình, Bình Hòa Hưng, H. Đức Huệ xã Thuận Bình, Tân Hiệp, H. Thạnh Hóa từ 7h0 đến 16h 30 07h00 đến 16h30 •Huyện... 

Lịch cắt điện Long An ngày 31/03 – 01/04/2014

Lịch cắt điện Long An ngày 31/03 – 01/04/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Thứ ba 01.04.2014 Châu Thành 13h00 đến 15h30 •Huyện Châu Thành: Ấp Long Bình xã Long Trì từ 13h0 đến 15h 30 Bảo trì, sửa chữa lưới điện. Cần Giuộc 07h30 đến 13h00 •Huyện Cần Giuộc: một phần xã Tân Tập từ 7h30 đến... 

Lịch cắt điện Long An ngày 30/03/2014

Lịch cắt điện Long An ngày 30/03/2014 Chủ nhật 30.03.2014 Đức huệ 07h30 đến 16h30 •Huyện Đức Huệ: một phần khu vực thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ từ 7h30 đến 16h 30 Bảo trì, sửa chữa lưới điện. Đức Hòa 07h30 đến 10h00 •Huyện Đức Hòa: một phần ấp Bình Tiền 1,2,Bình Tả 1,2 Xã Đức Hòa Hạ+ một... 

Lịch cắt điện Long An ngày 22/03 – 23/03/2014

Lịch cắt điện Long An ngày 22/03 – 23/03/2014 Ngày Khu vực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do Chủ nhật 23.03.2014 Vĩnh Long 08h00 Xã Hòa Bình – huyện Trà Ôn Bảo trì, sửa chữa lưới điện Thứ bảy 22.03.2014 Tam Bình 07h30 Xã Mỹ Thạnh Trung, Tường Lộc, Loan Mỹ – huyện Tam Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện Vĩnh...