Home » Lịch cắt điện Bình phước

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 19/04 – 23/04/2014

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 19/04 – 23/04/2014 Thứ Bảy 19/04/2014 Từ 07h00-07h30 và từ 16h00-16h30 Các xã Phú Văn, Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập Phát quang, bảo trì lưới trạm Thứ Bảy 19/04/2014 Từ 07h30-16h00: Các xã Phú Nghĩa, Đắk Ơ, Bù Gia Mập huyện Bù Gia Mập. Đường DT 741 đoạn từ Ngã ba Chốt số 6 đến hết... 

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 11/04 – 18/04/2014

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 11/04 – 18/04/2014 NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO Thứ Sáu 11/04/2014 Từ 07h30-16h00 Một phần xã Đồng Tâm huyện Đồng Phú Phát quang, thí nghiệm định kỳ MBA Thứ Bảy 12/04/2014 Từ 06h00-06h30 và từ 17h00-17h30 Một phần xã Bù Nho huyện Bù Gia Mập Chuyển nguồn cung cấp điện Thứ... 

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 03/04 – 04/04/2014

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 03/04 – 04/04/2014 Thứ Năm 03/04/2014 Từ 06h00-06h30 và từ 17h00-17h30 Toàn bộ huyện Bù Đốp (trừ một phần xã Thanh Bình và xã Tân Thành, Tân Tiến). Đường Bù Đốp – Phước Long đoạn từ Ngã ba Công chánh đến Trạm bơm Đa Kia. Một phần xã Long Bình và xã Bình Thắng, Đa Kia huyện Bù Gia... 

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 20/03 – 22/03/2014

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 20/03 – 22/03/2014 Thứ Năm 20/03/2014 Từ 07h30-11h30 Một phần xã Minh Thành huyện Chơn Thành. Một phần xã Phước An huyện Hớn Quản. Một phần xã Thanh Phú thị xã Bình Long Phát quang, thí nghiệm định kỳ MBA Thứ Năm 20/03/2014 Từ 13h00-16h00 Một phần xã Thanh Bình huyện Hớn... 

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 17/03 – 19/03/2014

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 17/03 – 19/03/2014 Thứ Hai 17/03/2014 Từ 07h30-11h30 Một phần xã Tân Hiệp huyện Hớn Quản Phát quang, bảo trì lưới trạm Thứ Hai 17/03/2014 Từ 13h00-16h30 Một phần xã Đồng Nơ huyện Hớn Quản Phát quang, bảo trì lưới Thứ Hai 17/03/2014 Từ 07h30-16h00 Một phần xã Thọ Sơn... 

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 13/03 – 14/03/2014

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 13/03 – 14/03/2014 Thứ Năm 13/03/2014 Từ 07h30-16h00 Một phần xã Tiến Hưng thị xã Đồng Xoài. Một phần phường Hưng Chiến, An Lộc thị xã Bình Long. Một phần xã Minh Tâm, An Phú huyện Hớn Quản. Xã Phú Văn và một phần xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập. Trang trại Trần Điệp, Cty Long Hải... 

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 11/03 – 12/03/2014

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 11/03 – 12/03/2014 NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO Thứ Ba 11/03/2014 Từ 07h30-11h30 Một phần xã Tân Hòa, Tân Lợi huyện Đồng Phú. Một phần phường Phú Đức thị xã Bình Long. Công ty Phước Hưng, Cơ sở Hoàng Hương huyện Đồng Phú Phát quang, bảo trì lưới trạm Thứ Ba 11/03/2014 Từ... 

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 03/03 – 08/03/2014

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 03/03 – 08/03/2014 NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO Thứ Hai 03/03/2014 Từ 07h30-11h30 Một phần xã Phú Trung huyện Bù Gia Mập Phát quang, bảo trì lưới trạm Thứ Hai 03/03/2014 Từ 07h30-16h00 Một phần xã Thanh An, An Khương huyện Hớn Quản. Một phần xã Phú Riềng, Phước Tân huyện... 

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 24/02 – 28/02/2014

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 24/02 – 28/02/2014 Thứ Hai 24/02/2014 Từ 06h00-06h30 và từ 12h00-12h30 Một phần thị trấn Thanh Bình, một phần xã Thanh Hòa cùng các xã Thiện Hưng, Hưng Phước, Phước Thiện huyện Bù Đốp. Đường Bù Đốp – Hoàng Diệu đoạn từ Ngã ba Công chánh đến Cửa khẩu Hoàng Diệu Chuyển nguồn... 

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 18/02 – 20/02/2014

Lịch cắt điện Bình Phước ngày 18/02 – 20/02/2014 NGÀY THỜI GIAN PHẠM VI CẮT ĐIỆN LÝ DO Thứ Ba 18/02/2014 Từ 08h00-11h30 Một phần xã Lộc Thịnh huyện Lộc Ninh Phát quang, bảo trì lưới trạm Thứ Ba 18/02/2014 Từ 07h30-16h00 Một phần xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú. Sửa chữa lưới điện Thứ Tư 19/02/2014 Từ...