Home » Lịch cắt điện Đà nẵng

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 08/05/2014

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 08/05/2014   Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT ĐL Cẩm Lệ VUO Nhơn Hòa 13:00 17:00 VWG Hoà Xuân 2 07:30 12:00 ĐL Hải Châu AID KDC Lâm Đặc Sản 07:30 16:30 ĐL Liên Chiểu HMU Khu Dc Chợ Hòa Khánh 07:30 12:00 HO24 TBA KDC PHỐ CHợ T4 12:30 16:30 ĐL Sơn... 

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 07/05/2014

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 07/05/2014   Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT ĐL Cẩm Lệ VSF HTX1 – Hoà Khương 13:00 17:00 VTU KDC Khuê trung 2 07:30 12:00 ĐL Liên Chiểu HN8 KDC Hoà Minh 5 T2 12:30 16:30 HQL Trạm Đà Sơn 1 07:30 12:00  Chi tiết →

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 06/05/2014

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 06/05/2014   Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT ĐL Cẩm Lệ VSC Sân banh – Hoà Khương 13:00 17:00 VWO Phú Sơn 2 07:30 12:00 ĐL Liên Chiểu HEA Quang Hưng, Mỏ đá Trường Bản, trại chăn nuôi Nhơn Sơn,Minh Đại , VP BQL dự án Hoàng Văn Thái, đá Đại... 

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 05/05/2014

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 05/05/2014   Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT ĐL Cẩm Lệ VEB Mỏ đá Hố Sanh 07:30 14:30 VS14 Phước Thái 07:30 14:30 VS15 Hòa Nhơn 2-T1 ( Thái Lai ) 07:30 14:30 VS16 Hòa Nhơn 2-T2 ( Hòa Khương ) 07:30 14:30 VS19 Trước Đông 07:30 14:30 VS20 Phứơc... 

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 29/04/2014

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 29/04/2014   Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT ĐL Cẩm Lệ VS8 Lệ Trạch 1 09:30 12:00 VTC Phước hoà 13:00 17:30 VTI Phong Nam 13:00 16:00 VU12 Cẩm Nê 2 07:30 10:00 VWP KDC Đông Phước T2 07:30 12:00 ĐL Liên Chiểu HRI Hoà Hiệp 07:30 12:00 ĐL Thanh... 

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 28/04/2014

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 28/04/2014   Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT ĐL Cẩm Lệ VEB Tiểu đoàn D75 07:30 10:00 VEB Siêu thị Nhật Linh – Bệnh viện Tâm Trí 13:00 16:00 VEB Chi cục thuế Hòa Vang 09:30 12:00 VS16 Hòa Nhơn 2-T2 ( Hòa Khương ) 07:30 12:00 VSQ Phú Sơn 3 13:00 17:30 ĐL... 

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 27/04/2014

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 27/04/2014   Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT ĐL Hải Châu AEC Ngân hàng Nông Nghiệp& phát triển nông thôn VN-Chi nhánh Hải Châu 07:30 11:30 ĐL Liên Chiểu HEA Trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng tâm thần 06:00 17:00 HO1 ĐÀ SƠN 4 06:00 17:00  Chi tiết →

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 26/04/2014

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 26/04/2014   Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT ĐL Cẩm Lệ VUG Hoà Cầm 3 07:30 14:30 ĐL Liên Chiểu HO6 HOÀ MINH 6 07:00 17:00 HQQ Hoà Hiệp 07:00 17:00 ĐL Sơn Trà EED Xử lý nước thải Sơn Trà 07:30 10:30 EL6 Mân Quang T1 07:00 14:00 ELP Hoà Quý 1-T4 07:00 14:00 ĐL... 

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 25/04/2014

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 25/04/2014   Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT ĐL Cẩm Lệ VEB Công ty Đầu tư Công nghệ-Công ty TM và DV Foccev 07:30 10:00 VEB Mỏ đá Phước Nhân T2 09:30 12:00 VEB Tiểu đoàn D66 13:00 17:30 VU4 Hố Chình 07:30 12:00 VUX Đông Hoà 2 07:30 10:00 VWX KDC... 

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 24/04/2014

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 24/04/2014   Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT ĐL Cẩm Lệ VT23 Phú Hòa 3 07:30 12:00 VWO Phú Sơn 2 07:30 14:30 ĐL Liên Chiểu HOK HOA KHANH3-473E9 07:30 12:00 ĐL Sơn Trà EL8 Khuê Đông 2 13:00 17:00 ELJ An Hải Đông 2 07:30 12:00 EX2 Xây Dựng Mới 4 13:00 17:00 EXW Trần...