Home » Biểu giá bán điện

Giá điện tăng 5% từ ngày 1/8

Giá điện tăng 5% từ ngày 1/8/2013 Kể từ 1/8, giá bán điện bình quân sẽ được điều chỉnh lên mức 1.508,85 đ/kWh. Đây là lần điều chỉnh giá điện đầu tiên trong năm 2013, lần điều chỉnh gần nhất trước đó vào ngày 22/12/2012. Ngày 31/7/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán... 

Biểu giá bán điện năm 2013

Biểu giá bán điện năm 2013 Ngày 20/12/2012, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 38/2012/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.437 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), biểu giá mới được áp dụng từ 22/12/2012. Cụ thể: * Các ngành sản xuất STT Đối...